Αντάμωμα παλαιών κατασκηνωτριών στη Ρίζα!

Αντάμωμα παλαιών κατασκηνωτριών

στην κατασκήνωση της Ρίζας, της Ι. Μ. Αιτωλίας & Ακαρνανίας

Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2013 το απόγευμα στη Ρίζα μας!

Υποδοχή παλαιών κατασκηνωτριών

Γιορταστική εκδήλωση στο αμφιθέατρο

με χορούς, προβολές, αναμνηστικά

Κατασκηνιώτικο βραδυνό τραπέζι

Κατασκήνωση, Ρίζα Πίστεως, σημαίνει:

Αντάμωμα με το Θεό!

Μυστηριακή ζωή!

Πνευματικός ανεφοδιασμός!

Αξέχαστες φιλίες!

Αγνή ψυχαγωγία!

Ημέρες δημιουργίας & χαράς!

«Γλυκιά είναι, κατασκήνωση, πάντα η θύμησή σου…»

Ο Ύμνος της Ρίζας Πίστεως

Σελεστίνης Λ.

Ξερριζώστε! Τα δενδριά της απιστίας ξερριζώστε!

Τους κορμούς της αθεϊας ξερριζώστε!

Και φυτέψτε τις ρίζες τις βαθιές,

τις βαθιές & τις ασάλευτες, τις αιώνιες της Πίστεως τις ρίζες!

(Ρίζα Πίστεως! Ρίζα Πίστεως! Γερή, ισόκορμη, δυναμική.

Ρίζα Πίστεως! Ρίζα Πίστεως! που κρατάει & πλουτίζει τη ζωή)2

 «Αύτη η νίκη η νικήσασα τον κόσμον, η πίστις υμών» (2)

«Η πίστις υμών εστίν η νίκη η νικήσασα τον κόσμον, η πίστις υμών»

Είναι αυτή, ναι είν’ αυτή, που αντλεί απ’ τους χυμούς του Παρελθόντος.

Είναι αυτή, ναι είν’ αυτή, που του Μέλλοντος μεστώνει τους καρπούς.

Είναι αυτή, ναι είν’ αυτή, που εκτείνεται στο έδαφος του Χθες

& απλώνεται στου Αύριο το δάσος.

 Ξερριζώστε! Τα σαπρόφυτα του Μίσους ξερριζώστε!

& φυτέψτε της Αγάπης τα κλωνάρια!

Ξερριζώστε! Τα ζιζάνια της Ύλης ξερριζώστε

& του Πνεύματος φυτέψτε τα βλαστάρια!

«Αύτη η νίκη η νικήσασα τον κόσμον, η πίστις υμών» (2)

«Η πίστις υμών εστίν η νίκη η νικήσασα τον κόσμον, η πίστις υμών»