Ελλάδα μας γλυκιά!

Η ΕΛΛΑΔΑ δε γίνεται να σβήσει…
η προσφορά της στον πλανήτη είναι μοναδική & ανεκτίμητη…
αυτό το γνωρίζουν όλοι, & αυτοί που τη θέλουν ταπεινωμένη…