Κατασκήνωση 2015

Ρίζα Πίστεως 2015
«Εκκλησία, Κιβωτός της σωτηρίας»
«Ούτος Οίκος Θεού & αύτη Πύλη του ουρανού» Π. Διαθήκη

Ονόματα Ομάδων
Σημαιοφόροι της Αλήθειας
Μάρτυρες Κυρίου
Σταυροφόροι Χριστού
Καμπάνες Ομολογίας
Σήμαντρα του Ουρανού
Σάλπιγγες Ορθοδοξίας
Μαθήτριες Χριστού
Ολόδροσες Πηγές
Λιμάνια Γαλήνης
Ο Δεσπότης μας: Κήρυκας Ιησού Χριστού
Το Αρχηγείο μας: Λυτρωμένες στην Κιβωτό της Εκκλησίας
Οι Κυρίες της διακονίας: Λυχνίες Αγάπης
Οι γονείς μας: Θυμιατήρια Προσευχής

Riza2015Agiasmos 057_800x600DSC00837_800x600

 • Riza2015Agiasmos-052_800x600
  Riza2015Agiasmos-054_800x600
  Riza2015Agiasmos-061_800x600
  Riza2015Agiasmos-071_800x600
  Riza2015Agiasmos-076_800x600
  Riza2015Agiasmos-078_800x600

 • Riza2015Agiasmos-028_800x600
  Riza2015Agiasmos-030_800x600
  Riza2015Agiasmos-032_800x600
  Riza2015Agiasmos-043_800x600

“Η Εκκλησία είναι το εργαστήρι της αγιότητας, καθώς μέσα σ’ αυτή καλλιεργούνται τα ψυχικά χαρίσματα και τα πνευματικά τάλαντα. Είναι ο στύλος και το εδραίωμα της αληθείας, γιατί, μέσα από την αποκεκαλυμμένη αλήθεια ο άνθρωπος οδηγείται στη Θεογνωσία.
Είναι το καταφύγιο των αμαρτωλών και το ιατρείο των παθών της ψυχής και του σώματος, διότι είναι ο μόνος χώρος που δέχεται τον άνθρωπο, όπως είναι.
Η θεραπευτική διαδικασία στο χώρο της Εκκλησίας είναι επιστήμη, η οποία διενεργείται διά του μυστηρίου της μετανοίας, που συντελεί στην εσωτερική κάθαρση και τελείωση του ανθρώπου”.
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χριστόδουλος
Ο Ιερός Χρυσόστομος για την Εκκλησία
«Πόσοι επολέμησαν την Εκκλησίαν & οι πολεμήσαντες απώλοντο; Αύτη δε υπέρ τον Ουρανόν αναβέβηκε. Τοιούτον έχει μέγεθος η Εκκλησία, πολεμουμένη νικά, επιβουλευομένη περιγίνεται, υβριζομένη λαμπροτέρα καθίσταται, δέχεται τραύματα & ου καταπίπτει εκ των ελκών, κλυδωνίζεται αλλ’ ου καταποντίζεται, χειμάζεται, αλλά ναυάγιον ουχ υπομένει, παλαίει, αλλ΄ ουχ ηττάται, πυκτεύει, αλλ’ ου νικάται… Και γαρ οικία πάντων εστίν η Εκκλησία».
«Μη απέχου της Εκκλησίας, ουδέν γαρ της Εκκλησίας ισχυρότερον.
Η ελπίς σου η Εκκλησία, η σωτηρία σου η Εκκλησία, η καταφυγή σου η Εκκλησία.
Του Ουρανού υψηλοτέρα εστί, της γης πλατυτέρα εστίν. Ουδέποτε γηρά, αεί δε ακμάζει».
«Η Εκκλησία ουρανού ισχυροτέρα εστί, υπέρ τον ήλιον λάμπει. Ευκολώτερον τον ήλιον σβεσθήναι, ή την Εκκλησίαν αφανισθήναι».
«Και γαρ ως μίαν δει την Εκκλησίαν οικείν, ως σώμα εν, ούτω διακείσθαι πάντας•
ώσπερ ουν & βάπτισμα εν εστί, & τράπεζα μία, & πηγή μία, & Πατήρ εις».

Οι ομάδες μας:

PENTAX DIGITAL CAMERARiza2015! 178_800x600

 • PENTAX DIGITAL CAMERA
  Riza2015-021_800x600
  Riza2015-023_800x600
  Riza2015-046_800x600
  Riza2015-176_800x600
  Riza2015-179_800x600

 • Riza2015-183_800x600
  Riza2015-192_800x600
  Riza2015-193_800x600
  Riza2015-195_800x600
  Riza2015-196_800x600
  Riza2015-197_800x600
 • Riza2015-198_800x600
  Riza2015-199_800x600
  Riza2015Agiasmos-111_800x600
  Riza2015Agiasmos-114_800x600
  Riza2015Agiasmos-115_800x600
  Riza2015Agiasmos-121_800x600
 • Riza2015Agiasmos-124_800x600
  Riza2015Agiasmos-125_800x600
  Riza2015Agiasmos-126_800x600
  Καμπανες_800x600
  Μαθητριες_800x600
  Μαρτυρες-Κυρίου_800x600
 • Ολοδρ.-πηγες_800x600
  Σαλπιγγες_800x600
  Σημαιοφοροι-Αληθειας_800x600
  Σημαντρα_800x600

Αρχηγείο, Ομαδαρχείο, Κυρίες της Διακονίας

Riza20153 012_800x600PENTAX DIGITAL CAMERARiza20153 143_800x600

 • fotoRiza2015-069_800x600
  fotoRiza2015-092_800x600
  fotoRiza2015-163_800x600
  PENTAX DIGITAL CAMERA
  PENTAX DIGITAL CAMERA
  Riza20153-139_800x600

 • Riza2015-004_800x600
  Riza20153-141_800x600
  Αρχηγειο_800x600
  DSC00813_800x600
  DSC00904_800x600
  DSC01014_800x600
 • DSC01109_800x600
  DSC01111_800x600
  fotoRiza2015-004_800x600

Λυχνίες Αγάπης, οι κυρίες της διακονίας
τρώμε τα καλύτερα φαγητά από τα χεράκια τους…

 • DSC00920_800x600
  DSC01015_800x600
  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  Riza2015-182_800x600
  Riza20153-005_800x600
  Riza20153-006_800x600

 • Riza20153-007_800x600
  Riza20153-008_800x600
  Riza20153-009_800x600
  Riza20153-010_800x600
  DSC00908_800x600
  DSC00912_800x600

Είμαστε τραπεζιέρες…

 • Riza20153-144_800x600
  DSC00809_800x600
  fotoRiza2015-194_800x600
  fotoRiza2015-196_800x600
  PENTAX DIGITAL CAMERA
  Riza2015-164_800x600

 

Αγιογραφικά Αναγνώσματα
Τι είναι η Εκκλησία
«Ο Χριστός (εστι) κεφαλή της Εκκλησίας, και αυτός εστί σωτήρ του σώματος» (Εφεσ. ε’ 23)
Ίδρυση και σύσταση της Εκκλησίας
«Και επλήσθησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και ήρξαντο λαλείν ετέραις γλώσσαις καθώς το Πνεύμα εδίδου αυτοίς αποφθέγγεσθαι». (Πράξεις β΄, 4)
Πιστεύω εις Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν.
«Ο Χριστός ηγάπησε την εκκλησίαν και εαυτόν παρέδωκεν υπέρ αυτής, ίνα αυτήν αγιάση καθαρίσας τω λουτρώ του ύδατος εν ρήματι… ίνα ή αγία και άμωμος» (Εφεσ. ε’ 25-27).
Πιστεύω εις Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν.
Η Εκκλησία θεμελιώθηκε «επί τω θεμελίω των αποστόλων και προφητών, όντος ακρογωνιαίου αυτού Ιησού Χριστού» (Εφεσ. β’ 20).
Ποια είναι η αληθής Εκκλησία του Χριστού – Αιρέσεις
“Αιρετικόν άνθρωπον μετά μίαν και δευτέραν νουθεσίαν παραιτού, ειδώς ότι εξέστραπται ο τοιούτος και αμαρτάνει ών αυτοκατάκριτος”(Τίτ. γ’ 10-11).
Η Εκκλησία των Μαρτύρων & των κατακομβών
«Άγιοι γίνεσθε ότι εγώ Άγιος εἰμί» (Α´ Πέτρ. α´, 16) & «Μνήμη Αγίου, μίμησις Αγίου» (Πατέρες της Εκκλησίας)
Η Ορθόδοξη Εκκλησία και το σύγχρονο Ιεραποστολικό έργο
“Πορευθέντες εις τον κόσμον άπαντα κηρύξατε το Ευαγγέλιον πάση τη κτίσει” (Μάρκ. ιστ’ 15).

ΗΜΕΡΕΣ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΕΣ
1. Ορθόδοξη ιεραποστολή
Ορθόδοξη Ιεραποστολή σε όλο τον κόσμο!
Από την Αφρική ως την παγωμένη Αλάσκα, από την Ιαπωνία ως τη Λατινική Αμερική, τα απομακρυσμένα νησιά των μεγάλων ωκεανών…
«Εκκλησία χωρίς ιεραποστολή, είναι Εκκλησία χωρίς αποστολή»
Αναστάσιος, Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας
H ορθόδοξη ιεραποστολή στην Αλβανία σήμερα
Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας, συμμετέχει σε όλες τις δραστηριότητες των ανά τον κόσμο Ορθοδόξων Εκκλησιών. Ο ποιμενάρχης της, κ. Αναστάσιος, κατατάσσεται στους πιο λαοφιλείς ιεράρχες της Ορθόδοξης Εκκλησίας που ελκύει την αγάπη και τη συμπάθεια του παγκόσμιου Ορθόδοξου ποιμνίου. Μετά από 15 «πέτρινα» χρόνια, γεμάτα σκληρή δουλειά και αγώνες, με κινδύνους και κατά της ίδιας της ζωής του, ο Αναστάσιος μπορεί να καυχάται εν Κυρίω, για το θαύμα που επιτεύχθηκε στην Αλβανία. Όταν τον Απρίλιο του 1992 στη λεωφόρο Καβάγια των Τιράνων, στο προαύλιο ενός γυμναστηρίου μια χούφτα φοβισμένοι Ορθόδοξοι χριστιανοί έψελναν στα αλβανικά και στα ελληνικά το «Χριστός Ανέστη», σήμερα η ακολουθία της Αναστάσεως γίνεται με την παρουσία περισσοτέρων από 60.000 πιστούς
και μεταδίδεται απευθείας από την κρατική τηλεόραση..!

H ορθόδοξη ιεραποστολή στην Αφρική σήμερα
Οι ιθαγενείς της Αφρικής ανακαλύπτουν την Ορθοδοξία. Στην Αφρική η ιεραποστολική δράση ξεκίνησε πριν από πολλά χρόνια. Ιεραπόστολοι από την Ευρώπη και την Αμερική συνεχίζουν μέχρι σήμερα να κηρύττουν ότι ο Χριστός αγαπάει το ίδιο όλους τους ανθρώπους σε όποια φυλή κι αν ανήκουν, όποιο χρώμα κι αν έχουν. Αλλά δεν περιορίζονται μόνο στο κήρυγμα. Βοηθούν τους Αφρικανούς και στα προβλήματά τους. Οργανώνουν σχολεία όπου μαθαίνουν τα παιδιά τους γράμματα, ιατρεία όπου τους ενημερώνουν για θέματα υγείας, συσσίτια για όλους. Οι Αφρικανοί μέσα από αυτές τις πράξεις προσφοράς γνωρίζουν το Χριστό της αγάπης και της ελευθερίας.
Όσοι πιστεύουν στο Χριστό βαπτίζονται, μετέχουν στα Μυστήρια, καταλαβαίνουν το χριστιανικό γάμο, γίνονται ιερείς. Εκδηλώνουν την πίστη και τα συναισθήματά τους στη χριστιανική λατρεία. Δε διστάζουν μάλιστα να ζωγραφίζουν το Χριστό …μαύρο. Το ίδιο ζωγραφίζουν και την Παναγία, τη μεγάλη μητέρα όλων μας, όπως την αποκαλούν.

2. Κυριακή, ημέρα Κυρίου
«Πρέπει και ημείς, αδελφοί μου, να χαιρώμεσθεν & να ευφραινώμεσθεν πάντοτε, μα περισσότερον την Κυριακήν οπού είναι η Ανάστασις του Χριστού μας.
Διατί Κυριακήν ημέραν έγινε ο Ευαγγελισμός της Δεσποίνης ημών Θεοτόκου & Αειπαρθένου Μαρίας,
Κυριακήν ημέραν έγινε η Γέννησις & η Ανάστασις του Χριστού μας,
Κυριακήν ημέραν μέλλει να αναστήση ο Κύριος όλον τον κόσμον.
Πρέπει και ημείς να εργαζώμεθα τες έξι ημέρες δια ετούτα τα μάταια, τα γήινα & ψεύτικα πράγματα & την Κυριακήν να σχολάζωμεν, να πηγαίνωμεν εις την Εκκλησίαν.
Εκείνο το κέρδος οπού γίνεται την Κυριακήν είναι αφωρισμένον & κατηραμένον & βάνετε φωτιά εις τα σπίτια μας & όχι ευχήν & ευλογίαν».
Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός
Η αξία της Κυριακής
Την Κυριακή, την πρώτη ημέρα της δημιουργίας, έγινε το φως.
Η Κυριακή, η πρώτη ημέρα της εβδομάδος, είναι η ημέρα της Αναστάσεως του Χριστού. Η Κυριακή, λέγεται αγία & κλητή ημέρα, γιατί όλα τα Δεσποτικά μεγάλα γεγονότα έγιναν κατ’ αυτήν.
Η ημέρα της Κυριακής στον εβδομαδιαίο χρόνο είναι η πρώτη ημέρα από την οποία αριθμείται η εβδομάδα, αλλά & η ογδόη, επειδή βρίσκεται μετά το τέλος της εβδόμης ημέρας.  Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος
Σεβασμός στην αργία της Κυριακής
«Όλοι την σεβάστηκαν την αργία της Κυριακής επί αιώνες! Ακόμη και οι Τούρκοι κατά την τουρκοκρατία! Κι έρχεται ο μεγάλος μας προστάτης Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός και χύνει το αίμα του για την καθιέρωση της Κυριακής αργίας. Ένας χριστιανός που αγαπά τον Χριστό, δεν θα καταλύσει την αργία της Κυριακής. Θα μείνει πιστός στην ορθόδοξο πίστη και θα αγωνιστεί πραγματικά για να δώσει απάντηση σε εκείνους που κάνουν τα χατίρια της Ευρώπης. Η κατάργηση της Κυριακής αργίας είναι άρνηση της αγιογραφικής, της Πατερικής, της Ορθοδόξου Αληθείας, απόδειξη της περιφρονήσεως των ιερών & αγίων του Γένους μας».
Μητροπολίτης Αιτωλίας & Ακαρνανίας Κοσμάς

 • Riza2015-272_800x600
  Riza2015-278_800x600
  Riza2015-280_800x600
  Riza2015-281_800x600
  Riza2015-282_800x600
  Riza2015-295_800x600

 • Riza2015-297_800x600
  Riza2015-250_800x600
  Riza2015-251_800x600
  Riza2015-255_800x600
  Riza2015-259_800x600
  Riza2015-263_800x600
 • Riza2015-268_800x600

 

3. Η Παναγιά των Ελλήνων
Την Παναγία μας, την ξεχωρίσαμε, γιατί ως έθνος και ως λαός έχουμε πονέσει πολύ κι Εκείνη γνωρίζει καλά από πόνο, από δάκρυα, από θρήνο. Γνωρίζει γι’ αυτό και μπορεί να καταλάβει, να παρηγορήσει, να ενισχύσει. Στάθηκε κοντά μας σύμμαχος και στήριγμα στους μεγάλους εθνικούς αγώνες. Υπέρμαχος Στρατηγός στις δίκαιες προσπάθειες των προγόνων μας για τη διαφύλαξη της ελευθερίας και της εθνικής μας ανεξαρτησίας. Έγινε αντιληπτή από τους μαχητές στα πεδία των μαχών, έσωσε πόλεις και χωριά από καταστροφές, έκανε τις αγωνίες μας αγωνίες της, τα βά-σανά μας δικά της βάσανα, έγινε αρωγός και βακτήρια στις στιγμές του κλονισμού και των μεγάλων αποτυχιών, δίνοντας ελπίδα και κουράγιο, βάζοντας τις βάσεις για νέο ξεκίνημα. Γι’ αυτό την αγαπήσαμε, την κάναμε δική μας, με τρόπο ίσως εγωιστικό, αλλά ενδεικτικό της αληθινής ένωσής μας μαζί της.
Η Πόλη είχε προστάτιδά της την Παναγία.
Η Παναγία των Βλαχερνών έσωσε την Πόλη το 626, όταν πολιορκήθηκε από τα στρατεύματα των Αβάρων. Η εικόνα της Βλαχερνώτισσας λιτανεύτηκε στις επάλξεις από τον πατριάρχη Σέργιο & το λαό. Η πολιορκία λύθηκε, η Πόλη σώθηκε και η σωτηρία αποδόθηκε στην Παναγία. Σύσσωμος ο λαός οδηγήθηκε με την εικόνα στον ιστορικό ναό των Βλαχερνών, όπου αγρύπνησε ψάλλοντας τον Ακάθιστο Ύμνο.
Η Παναγία πρωτοστατεί στους αγώνες του 1821
Την ημέρα του Ευαγγελισμού κηρύχθηκε επίσημα η Επανάσταση. Τον Ιανουάριο του 1823 κατόπιν υποδείξεως της Παναγίας, βρέθηκε η θαυματουργός εικόνα του Ευαγγελισμού στην Τήνο. Στη χάρη και προστασία της Παναγίας κατέφευγαν οι οπλαρχηγοί & οι καπεταναίοι για να συντονίζουν τον Αγώνα & να παίρνουν δυνάμεις για τη συνέχιση του στις κρίσιμες στιγμές.

Εμφανίσεις της Παναγίας στον πόλεμο του 1940
Η παρουσία της Παναγίας στο Μέτωπο είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο. Παρουσιάστηκε σαν νεφέλη φωτεινή, που άλλοτε φώτιζε & άλλοτε προστάτευε τους στρατιώτες. Παρουσιάστηκε σαν γυναίκα ντυμένη στα μαύρα, που οδηγούσε το στρατό. Άλλοτε σαν οπτασία την έβλεπαν ψηλά, στον ουρανό… Έσωσε πολλές φορές χωριά & ανθρώπους από τη μανία των Ιταλών & των Γερμανών.
Είναι η Παναγία Σκέπη των Ελλήνων.

4. Άγιος Παΐσιος ο Αθωνίτης
25 Ιουλίου 1924-12 Ιουλίου 1994
Αγιοκατάταξη του Γέροντος Παϊσίου Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015
Ο πατήρ Παΐσιος, όταν ήθελε να πάει να προσευχηθεί στην Παναγία, έκοβε λίγα αγριολούλουδα έξω από την καλύβα του και τα πήγαινε στην Εικόνα Της. «Πώς να πάω με άδεια χέρια να Την παρακαλέσω;», έλεγε. Ήθελε, ο άγιος Γέροντας, να πηγαίνουμε αφιερώματα στην Παναγία, ό,τι έχει ο καθένας. Ο Γέροντας Παΐσιος ήθελε να «συγγενεύουμε» με την Παναγία. Και συγγενεύουμε με την Παναγία – έλεγε –, με την ταπείνωση, γιατί η Παναγία ήταν ταπεινή. Όταν ο αρχάγγελος Γαβριήλ Της είπε ότι θα γεννήσει τον Υιόν του Θεού, τον Μεσσία, Αυτή ονόμασε τον Εαυτό Της «δούλη Κυρίου». «Ιδού η δούλη Κυρίου – είπε στον αρχάγγελο –, γένοιτό μοι κατά το ρήμα σου»! Και η Ίδια πάλι εμεγάλυνε τον Κύριο λέγοντας, «ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού». Για την ταπείνωσή Της η Παναγία κατέχει τα δευτερεία της Αγίας Τριάδος. Πρέπει να προσευχόμαστε, στην Παναγία ανοίγοντας την καρδιά μας σ᾽ Αυτήν, μιλώντας Της ελεύθερα, γιατί είναι η Μάνα μας. Μα, μαζί με την καρδιακή αυτή δική μας προσευχή, πρέπει να λέγουμε στην Παναγία και τις προσευχές και τα τροπάρια που θέσπισαν οι άγιοι Πατέρες γ᾽ Αυτή. Οι καλύτερες προσευχές στην Παναγία είναι οι Παρακλητικοί Κανόνες & οι Χαιρετισμοί.
Λόγια σοφά & προφητικά του Αγίου Παϊσίου του Αθωνίτη

 Το «δόξα σοι ο Θεός» ρίχνει τους δαίμονες στην θάλασσα.
 Θέλουν να εξαφανίσουν την Ελλάδα, αλλά δε θα προλάβουν.
 Όταν θυσιάζεται κανείς ταπεινά, τότε έχει αγάπη & τότε συγκινεί το Θεό.
 Εάν ταπεινωθείς θα δεις το Θεό να έρχεται μέσα στην καρδιά σου.
 Όλα να τα αντιμετωπίζεις με αγάπη, με καλοσύνη, με υπομονή & ταπείνωση. Να είστε βράχοι. Όλα να ξεσπάνε πάνω σας & σαν τα κύματα να γυρίζουν πίσω. Εσείς να είστε ατάραχοι.
 Ο Άγιος ήθελε να συγγενεύουμε με την Παναγία. Και συγγενεύουμε με την Παναγία, έλεγε, με την ταπείνωση, γιατί η Παναγία ήταν ταπεινή.
 Τι έλεγε ο Άγιος Παϊσιος για τη γκρίνια. Στην κακομοιριά οφείλεται η γκρίνια & με την δοξολογία την κάνει κανείς πέρα.
Η γκρίνια γεννά γκρίνια & η δοξολογία γεννά δοξολογία. Όταν δεν γκρινιάζει κανείς για μια δυσκολία που τον βρίσκει, αλλά δοξάζει το Θεό, τότε σκάει ο διάβολος & πάει σε άλλον που γκρινιάζει, για να του τα φέρει όλα ανάποδα. Γιατί, όσο γκρινιάζει κανείς, τόσο ρημάζει.

5. Απορίες με το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου & Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεο
στο αμφιθέατρο της κατασκήνωσής μας & δείπνο στην τραπεζαρία μας

 • Riza2015-080_800x600
  Riza2015-085_800x600
  Riza2015-113_800x600
  Riza2015-120_800x600
  Riza2015-121_800x600
  Riza2015-123_800x600

 • Riza2015-057_800x600
  Riza2015-060_800x600
  Riza2015-064_800x600
  Riza2015-069_800x600
  Riza2015-075_800x600
  Riza2015-076_800x600

 

6. Εθνικοί ποιητές του 1821
Ανδρέας Κάλβος, ο αγαπημένος ποιητής των Φιλελλήνων
Ω Αρετή! Πολύτιμος θεά,
συ ηγάπας πάλαι
τον Κιθαιρώνα, σήμερον
την γην μη παραιτήσης,
την πατρικήν μου. (Εις Ελευθερίαν)
Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, ο μεγάλος πατριώτης
Η προς την Πατρίδα αγάπη μου
Δεν είναι διαβατάρικο πουλί, που για μια μέρα
σχίζει τα νέφη και περνά γοργό σαν τον αγέρα,
ούτε κισσός, π᾿ αναίσθητος την πέτρα περιπλέκει
ούτ᾿ αστραπή, που σβύνεται χωρὶς αστροπελέκι,
δεν είναι νεκροθάλασσα, βοὴ χωρὶς σεισμό,
νοιώθω για σε, πατρίδα μου, στα σπλάγχνα χαλασμό.

 • Riza20152-162_800x600
  DSC00922_450x600
  DSC00940_450x600
  DSC00954_450x600
  DSC00960_450x600
  DSC00969_450x600

 • DSC00970_450x600
  DSC00971_450x600
  DSC00973_450x600
  DSC00974_450x600
  DSC00975_800x600
  Riza20152-119_800x600
 • Riza20152-129_800x600
  Riza20152-134_800x600
  Riza20152-141_800x600
  Riza20152-149_800x600
  Riza20152-135_800x600
  Riza20152-157_800x600

 

Κι αν εξεράθη το κλαρί, πάντα χλωρή είν’ η ρίζα. (Φωτεινός)

Διονύσιος Σολωμός, ο ποιητής των Ιδεών
(Θρησκεία-Ελευθερία-Νίκη-Δόξα)
Χαρές και πλούτη κι αν χαθούν,
& τα βασίλεια κι όλα, τίποτα δεν είναι
σαν στητή, μένει η ψυχή κι ολόρθη.
(Ελληνίδα μητέρα)
Στων Ψαρών την ολόμαυρη ράχη
περπατώντας η Δόξα μονάχη
μελετά τα λαμπρά παλληκάρια
και στην κόμη στεφάνι φορεί
γινωμένο από λίγα χορτάρια
πούχαν μείνει στην έρημη γη. 1824

Ελληνικοί χοροί

 • Riza20152-227_800x600
  Riza2015Agiasmos-131_800x600
  Riza2015Agiasmos-132_800x600
  Riza2015Agiasmos-133_800x600
  Riza2015Agiasmos-134_800x600
  Riza2015Agiasmos-136_800x600

 • Riza2015Agiasmos-137_800x600
  Riza2015Agiasmos-139_800x600
  Riza20152-091_800x600
  Riza20152-209_800x600
  Riza20152-222_800x600
  Riza20152-226_800x600

 

7. Στα ελληνικά νησιά
Τα νησιά αποτελούν κύριο μορφολογικό χαρακτηριστικό του ελληνικού χώρου και συστατικό τμήμα του πολιτισμού και της παράδοσης της χώρας. Η ελληνική επικράτεια περιλαμβάνει 6.000 νησιά και νησίδες διάσπαρτα στα πελάγη του Αιγαίου και του Ιονίου, από τα οποία μόνο τα 227 είναι κατοικημένα. Πρόκειται για φαινόμενο μοναδικό στην ευρωπαϊκή ήπειρο.
Στα ελληνικά νησιά αναπτύχθηκαν μερικοί από τους παλαιότερους ευρωπαϊκούς πολιτισμούς (Κυκλαδικός, Μινωικός) γι` αυτό διαθέτουν μοναδικούς αρχαιολογικούς χώρους, ξεχωριστή αρχιτεκτονική κληρονομιά και γοητευτικές τοπικές παραδόσεις ενός πολύχρονου και πολυπρόσωπου πολιτισμού.
Τα περισσότερα νησιά βρίσκονται στο χώρο του Αιγαίου πελάγους και χωρίζονται σε επτά συμπλέγματα:
• Νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου Άγιος Ευστράτιος, Θάσος, Ικαρία, Λέσβος, Λήμνος, Οινούσες, Σάμος, Σαμοθράκη, Χίος, Ψαρά
• Σποράδες: Αλόννησος, Σκιάθος, Σκόπελος, Σκύρος
• Εύβοια
• Νησιά Αργοσαρωνικού Αγκίστρι, Αίγινα, Μέθανα, Πόρος, Σαλαμίνα, Σπέτσες, Ύδρα.
• Κυκλάδες: Σύμπλεγμα 56 νησιών με κυριότερα τα Αμοργός, Ανάφη, Άνδρος, Αντίπαρος, Δήλος, Ίος, Τζια (Κέα), Κίμωλος, Κύθνος, Μήλος, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σαντορίνη, Σέριφος, Σίκινος, Σίφνος, Σύρος, Τήνος, Φολέγανδρος και τις «Μικρές Κυκλάδες», που αποτελούνται από τα νησιά Δονούσα, Ηρακλειά, Κουφονήσια και Σχοινούσα
• Δωδεκάνησα: Αστυπάλαια, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κάσος, Καστελόριζο, Κως, Λειψοί, Λέρος, Νίσυρος, Πάτμος, Ρόδος, Σύμη, Τήλος, Χάλκη
• Κρήτη
Στο Ιόνιο Πέλαγος βρίσκεται μόνο ένα νησιωτικό σύμπλεγμα:
• Ιόνια νησιά, Επτάνησα.: Ζάκυνθος, Ιθάκη, Κέρκυρα, Κεφαλλονιά, Λευκάδα, Παξοί και Κύθηρα Αντίπαξοι, Αντικύθηρα, Ερεικούσα, Κάλαμος, Καστός, Μαθράκι, Μεγανήσι, Οθωνοί, Σκορπιός, Στροφάδες είναι υπόλοιπα νησιά του Ιονίου.
Εκτός νησιωτικών συμπλεγμάτων, αλλά με απαράμιλλες φυσικές ομορφιές, είναι τα νησιά Γαύδος, νότια της Κρήτης, Ελαφόνησος, στον Λακωνικό κόλπο και Τριζόνια στον Κορινθιακό κόλπο.

Τα Ελληνικά νησιά
Αγαπώ τα Ελληνικά νησιά,
Ζάκυνθο & Κεφαλονιά.
Και τα δώδεκα νησιά
Ρόδο, Κάλυμνο & την Ικαριά.
Μου ραγίζουν την καρδιά τα Ελληνικά νησιά.

Αγαπώ τα Ελληνικά νησιά,
Κέρκυρα, αχ & Λευκάδα,
& τα Κυκλαδίτικα, Μύκονο
& την Πάρο τη γλυκιά. Μου ραγίζουν…

Αγαπώ τα Ελληνικά νησιά,
Τσιρίγο & Μονεμβασιά,
& στο πέλαγο μοιάζουν, βρε παιδιά,
είναι όμορφα σα ζωγραφιά. Μου ραγίζουν…

Αγαπώ τα Ελληνικά νησιά,
Σέριφο & Αστυπάλαια,
& στην Κρήτη είδα μια βραδιά,
τη γοργόνα μες στα κύματα. Μου ραγίζουν…(3)

8. Κάστρα του τόπου μας
Στην αρχαία Αιτωλία ήκμασαν ισχυρές ακροπόλεις στην προϊστορική εποχή, & πόλεις σημαντικές στα αρχαία χρόνια. Τα ερείπια τους & τα κατεστραμμένα πολίσματα & οι οχυρώσεις των βυζαντινών χρόνων είναι σκορπισμένα σε όλη την περιοχή.
Οι Ακαρνάνες, λαός τραχύς & πολεμικός, ήταν ειδικοί στις οχυρώσεις. Πάμπολλα τειχίσματα σώζονται διάσπαρτα στη δυτική πλευρά του νομού.

Κάστρα: Αγγελόκαστρου – Αετού – Αντιρρίου – Βάρνακα – Βόνιτσας – Βλοχού
– Τεκέ ή Γρίβα – Δραγαμέστου – Εμπεσού – Ναυπάκτου – Πλαγιάς
Φρούρια: Ακτίου – Μεσολογγίου – Ναυπάκτου
Τείχη: Μάραθου – αρχαίων Οινιαδών
Πύργος: Παραβόλας (Βουκάτιο)

Διάφορες δραστηριότητες  
1. Πρωϊνός παραθαλάσσιος περίπατος στο εκκλησάκι του Αγίου Πολυκάρπου

 • Riza20153-072_800x600_800x600
  Riza20153-076_800x600_800x600
  Riza20153-077_800x600_800x600
  Riza20153-082_800x600_800x600
  Riza20153-085_800x600
  Riza20153-081_800x600

 • DSC00991_800x600
  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  Riza20153-029_800x600
  Riza20153-033_800x600
  Riza20153-039_800x600
 • Riza20153-042_800x600
  Riza20153-048_800x600
  Riza20153-052_800x600
  Riza20153-064_800x600
  Riza20153-069_800x600
  Riza20153-030_800x600
 • Riza20153-035_800x600_800x600
  Riza20153-040_800x600
  Riza20153-050_800x600
  Riza20153-062_800x600
  Riza20153-065_800x600
  Riza20153-066_800x600

 

2. Ραπτική! μάθαμε να ράβουμε κουμπιά…!

 • Riza2015-209_800x600
  Riza2015-215_800x600
  Riza2015-210_800x600
  Riza20152-001_800x600
  PENTAX DIGITAL CAMERA
  Riza2015-218_800x600

 • DSC00888_800x600
  PENTAX DIGITAL CAMERA
  Riza2015-201_800x600
  Riza2015-202_800x600
  Riza2015-205_800x600
  Riza2015-206_800x600

 

3. Κατασκευή με κοχύλια

 • Riza2015Agiasmos-110_800x600
  Riza2015Agiasmos-088_800x600
  Riza2015Agiasmos-089_800x600
  Riza2015Agiasmos-099_800x600
  Riza2015Agiasmos-101_800x600
  Riza2015Agiasmos-104_800x600

 • Riza2015Agiasmos-105_800x600
  Riza2015Agiasmos-108_800x600
  Riza2015Agiasmos-109_800x600
  Riza2015Agiasmos-103_800x600
  Riza2015Agiasmos-096_800x600
  Riza2015Agiasmos-098_800x600

 

4. Ζωγραφική με τα παιδιά του Δημοτικού

 • Riza2015-091_800x600
  Riza2015-087_800x600
  Riza2015-088_800x600
  Riza2015-089_800x600
  Riza2015-090_800x600

9. Παιδιά του κόσμου, στον 21ο αιώνα!
Το παιδί, δεν είναι η ‘‘μικρογραφία’’ του ενήλικα, αλλά μια ιδιαίτερη & αυτόνομη δυναμική ύπαρξη, που εξελίσσεται & καταλαμβάνει την πρώτη & κυρίαρχη θέση στην κοινωνία.
Παιδιά του 3ου κόσμου
Όταν ο δρόμος για το σχολείο είναι περιπέτεια…
Μαθητές με τσάντες και σακίδια στους ώμους. Παιδιά που αγωνίζονται να φτάσουν στο σχολείο κάτω από αντίξοες και επικίνδυνες συνθήκες.
Πρέπει να περάσουν παγωμένα ποτάμια, να διασχίσουν ζούγκλες, να αναρριχηθούν στα βράχια, να ισορροπήσουν σε ετοιμόρροπες γέφυρες, να τραβήξουν κουπί, ακόμα και να κολυμπήσουν.
Θα κάνουν τα πάντα για να μάθουν γράμματα. Για να «ταΐσουν»
το όνειρό τους για μια καλύτερη ζωή. Στην Κίνα, την Ινδία, την Ινδονησία, στην Κολομβία, τις Φιλιππίνες, την Σρι Λάνκα. Τα περισσότερα παιδιά σχηματίζουν μικρές ομάδες και με όπλο την αλληλεγγύη θα φτάσουν στην αίθουσα διδασκαλίας.
Κάποιες φορές έχουν στο πλευρό τους κάποιους ενήλικες που τους δείχνουν το δρόμο και τα βοηθούν να περάσουν τα εμπόδια.
Αυτά τα παιδιά έμαθαν από νωρίς την ζωή……
Παιδική εργασία

Λατομεία, ορυχεία & εργοστάσια είναι οι «δημοφιλέστατες» εργασίες για τα παιδιά ενός κατώτερου «Θεού». Αν δε δουλέψω, πως θα κερδίσω χρήματα για να ζήσω; Θα ήθελα όμως να πηγαίνω στο σχολείο!» 10χρονη Μίνα
Ο 3χρονος Βικράμ σπάει, με το μικρό σφυράκι του, πέτρες. «Προπονείται» για τη δουλειά που θα πιάσει σε ένα χρόνο!
Περίπου 2.000 παιδιά κάτω των 5 ετών πεθαίνουν κάθε μέρα σε παγκόσμιο επίπεδο από διαρροϊκές ασθένειες & από αυτούς τους θανά¬τους περίπου 1.800 συνδέονται με το νερό & την υγιεινή.
Τα παραπάνω επισημαίνει σε ανακοί¬νωση της η UNICEF. Από τα 783 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο χωρίς επαρκή πρόσβαση σε πόσιμο νερό, 119 εκατομμύρια είναι στην Κίνα, 97 στην Ινδία, 66 στη Νιγηρία, 36 στο Κονγκό & 15 στο Πακιστάν. Τα στοιχεία για την αποχέτευση είναι ακόμη πιο ζοφερά.

10. Εικονικές φιλίες & επαφές

Το facebook δεν είναι ούτε καλό, ούτε κακό. Σημαντικό ρόλο παίζει ο τρόπος που το χρησιμοποιούμε.
Μειονεκτήματα facebook
1) Χάσιμο χρόνου. Έχει σαν σκοπό να σε τραβήξει πολύ χρόνο να ασχοληθείς μαζί του. Έτσι χάνουμε μεγάλο μέρος του ελεύθερου χρόνου μας σε μία ψευδαίσθηση, χάνοντας την ουσία: να ζήσουμε αληθινά.
2) Εξάρτηση. Πολλοί κάνουν το facebook κομμάτι της ζωής τους & ζούνε με αυτό. Επίσης φτάνουν σε σημείο, να προσπαθούν να κάνουν πράγματα μόνο & μόνο για να αποθανατίσουν μια τέτοια στιγμή σε μια φωτογραφία, με μόνο σκοπό να την ανεβάσουν στο facebook.
3) Προσωπικά δεδομένα. Προβάλλουμε διάφορα πράγματα και φωτογραφίες για τον εαυτό μας που φαντάζουν ακίνδυνα. Στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου έτσι!
4) Μας απομακρύνει από την πραγματική ζωή & μας απομονώνει, χειρότερα & πιο ύπουλα από την τηλεόραση.
5) Μεγαλώνει αλυσιδωτά κοινωνικά προβλήματα & στην ουσία υποβαθμίζει την ποιότητα της ζωής μας.
Απομονώνει τους ανθρώπους, “σπάει” τις κοινωνικές ομάδες και καταλύει την ανάγκη συμβίωσης του ατόμου με άλλα άτομα.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον κοινωνικό ψυχολόγο Ίθαν Κρος του πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, υποστηρίζουν ότι το Facebook μπορεί να βοηθά τους ανθρώπους, ιδίως τους νεότερους, να επικοινωνήσουν online, όμως παράλληλα υποσκάπτει το αίσθημα ευτυχίας & ικανοποίησης του χρήστη από τη ζωή & τον εαυτό του.
Πώς να χρησιμοποιούμε τα sms:
1. Για την κάλυψη των αναγκών μας & την εξοικονόμηση χρημάτων.
2. Δεν εγκλωβιζόμαστε σ΄ αυτά, ούτε τα έχουμε σαν προέκταση του εικονικού μας κόσμου.
3. Δεν καταφεύγουμε σ΄ αυτά για να απομονωθούμε από τα αγαπημένα μας πρόσωπα.
4. Πάντοτε τα στέλνουμε για να ωφελήσουμε τον άλλον που αγαπάμε πολύ.
5. Θα γράψω όσα πρέπει & ποτέ όσα δεν πρέπει.
6. Κι αν οι άλλοι μας στείλουν sms που δεν πρέπει, τότε θα τους απαντήσουμε όπως πρέπει.

Τα sms που στέλνουμε να δίνουν ζωή σε μας & στους άλλους,
να είναι αρωματισμένα από το Λόγο του Θεού.

Παιχνίδι & ψυχαγωγία

 • Riza20152-027_800x600
  Riza20152-031_800x600
  Riza20152-034_800x600
  Riza20152-038_800x600
  Riza20152-039_800x600
  Riza20152-041_800x600

 • Riza20152-014_800x600
  Riza20152-015_800x600
  Riza20152-016_800x600
  Riza20152-021_800x600
  Riza20152-022_800x600
  Riza20152-026_800x600

 

Ψυχαγωγία στην τραπεζαρία

 • Riza20152-166_800x600
  Riza20152-168_800x600
  Riza20152-171_800x600
  Riza20152-173_800x600
  Riza20152-176_800x600
  Riza20152-178_800x600

 • fotoRiza2015-200_800x600
  fotoRiza2015-214_800x600
  fotoRiza2015-216_800x600
  fotoRiza2015-220_800x600
  Riza20152-095_800x600
  Riza20152-165_800x600

Τα βραβεία του παιχνιδιού…φυσαλίδες!

 • Riza20152-195_800x600
  Riza20152-196_800x600
  Riza20152-197_800x600
  Riza20152-200_800x600
  Riza20152-202_800x600
  Riza20152-205_800x600

 • Riza20152-189_800x600
  Riza20152-190_800x600
  Riza20152-191_800x600
  Riza20152-192_800x600
  Riza20152-193_800x600
  Riza20152-194_800x600