Τι είναι η πατρίδα μας;

Τι είναι η πατρίδα μας;

Ἰωάννη Πολέμη
Τι είναι η πατρίδα μας; Μην είν᾿ οι κάμποι;
Μην είναι τ᾿ άσπαρτα ψηλὰ βουνά;
Μην είναι ο ήλιος της, που χρυσολάμπει;
Μην είναι τ᾿ άστρα της τα φωτεινά;
Μην είναι κάθε της ρηχὸ ακρογιάλι
και κάθε χώρα της με τα χωριά;
κάθε νησάκι της που αχνὰ προβάλλει,
κάθε της θάλασσα, κάθε στεριά;
Μην είναι τάχατε τα ερειπωμένα
αρχαία μνημεία της χρυσὴ στολή,
που η τέχνη εφόρεσε & το καθένα
μία δόξα αθάνατη αντιλαλεί;
Όλα πατρίδα μας! Κι αυτὰ κι εκείνα,
& κάτι πού ῾χουμε μες την καρδιὰ
& λάμπει αθώρητο σαν ήλιου αχτίνα
& κράζει μέσα μας: Εμπρὸς παιδιά!