Χριστουγεννιάτικα μηνύματα

ΧΡ5

Τα Χριστούγεννα είναι η γιορτή της ψυχής του ανθρώπου, γιατί απεκαλύφθη ο Θεός.
Χριστούγεννα είναι η μεγάλη συγκατάβαση.
Χριστούγεννα είναι η γιορτή της ταπεινώσεως.
Χριστούγεννα είναι η γιορτή της απλότητας.
Χριστούγεννα είναι η γιορτή της ειρήνης.
Είναι η γιορτή της συμφιλιώσεως.
Είναι η γιορτή της ελευθερίας μας.
Χριστούγεννα είναι το άγγιγμα της ζωής από τον ουρανό.
Χριστούγεννα είναι η συνάντηση του Θεού με τον άνθρωπο.
Χριστούγεννα είναι η γιορτή της λυτρώσεως και της σωτηρίας.
Χριστούγεννα είναι η γιορτή της Θεογνωσίας.
Τα Χριστούγεννα είναι τρόπος ζωής.
Είναι αναθεώρηση της σκέψεώς μας.
Είναι ανανέωση των αποφάσεών μας.
Είναι ανάπλαση του παλιού μας εαυτού.
Είναι άνοιγμα αγάπης στους άλλους, μ’ όποια μορφή και σ’ όποια ποιότητα.
Είναι η λύτρωση από τα δεσμά που εμποδίζουν την ένωση της ψυχής μας με το Θεό.
Είναι γιορτή της ελπίδας τα Χριστούγεννα,
γιατί από την φάτνη ξεχύνεται στη ζωή μας το φως Του.
Τα Χριστούγεννα δεν φεύγουν, είναι πάντα επίκαιρα.
Ήρθαν στο «πλήρωμα του χρόνου» και θα τα γιορτάζουμε κάθε μέρα, μέχρι την αιωνιότητα
Τα Χριστούγεννα είναι, αξίζει να είναι σημείο αναφοράς μας.
Τα Χριστούγεννα είναι ένα πνεύμα.
Και το πνεύμα των Χριστουγέννων είναι ΕΙΡΗΝΗ.
Τα Χριστούγεννα είναι μια καρδιά.
Και η καρδιά των Χριστουγέννων είναι ΑΓΑΠΗ.
Τα Χριστούγεννα είναι ένα βίωμα.
Και το βίωμα των Χριστουγέννων είναι ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
Τα Χριστούγεννα είναι ένα πανηγύρι.
Και το πανηγύρι των Χριστουγέννων είναι
Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕΣΑ στις ΚΑΡΔΙΕΣ ΜΑΣ.