Φωτογραφίες

Κάποια από τα μέρη που πήγε και κήρυξε ο Άγιος Κοσμάς. Σταυροί, προσκυνητάρια, Ναοί, δένδρα αιωνόβια κάτω από τα οποία έκανε τη διδαχή του ή έστηνε τους σταυρούς εις ανάμνηση του περάσματός του. Οι πέντε σταυροί του Αγίου Κοσμά που έχουν βρεθεί έως σήμερα. Τεμάχια από το κατασάρκιο και...

Το σκαμνί και οι Σταυροί του Πατροκοσμά

Σταυροί, Άγια Λείψανα, ιερά κειμήλια του Αγίου Κοσμά  βιογράφος του Αγίου αναφέρει ότι «ο Κούρτ πασιάς ακούωντας την καλήν του φήμην, επρόσταξε και ήλθεν έμπροσθέν του, και τόσον καλά του άρεσεν η ομιλίαν του, ώστε και θρονί του εκατασκεύασε, και με κατηφέ το ένδυσε δια να αναβαίνη εις αυτό,...

Ο βίος του Αγίου Κοσμά

Ο βίος του Αγίου Κοσμά   Γράφει η Μαρία Μαμασούλα, Φιλόλογος, Θεολόγος, Δ/ρ Παιδαγωγικής Σύντομη βιογραφία του Αγίου Κοσμά 1. Τα πρώτα χρόνια Καταγωγή          Ο Κοσμάς ο Αιτωλός, επίσημα αναγνωρισμένος Άγιος της Ορθόδοξης Εκκλησίας από το 1961, γεννήθηκε στην Αιτωλία, στην επαρχία Αποκούρου, το 1714, όπως και ο ίδιος...

Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, σύμβουλος της οικογένειας & υπερασπιστής της γυναίκας

Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, σύμβουλος της Οικογένειας &  υπερασπιστής της Γυναίκας Μαρία Μαμασούλα, Φιλόλογος, Δ/ρ Παιδαγωγικής           Ο Άγιος Κοσμάς μίλησε  για την οικογένεια και υπερασπίστηκε τη γυναίκα, που την εποχή εκείνη ήταν σε κατώτερη θέση από τον άνδρα. Μίλησε για την ισότητα ανδρών & γυναικών, το γάμο...

Οι Προφητείες του Αγίου Κοσμά

ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑ Ο Προφήτης Άγιος Κοσμάς Οι προφητείες, όπως και οι Διδαχές, δεν γράφτηκαν από τον ίδιο τον Άγιο, αλλά από φλογερούς μαθητές και ακροατές του. Για τους σκλαβωμένους Έλληνες οι προφητείες του Πατροκοσμά ήταν το πιο αγαπημένο τους ανάγνωσμα. Αναπτέρωναν το ηθικό, τόνωναν το φρόνημα, θέριευαν...

Οι επιστολές του Αγίου Κοσμά

     Είναι σημαντικό το ότι από τις δεκατέσσερες Επιστολές του Αγίου που έχουν ως σήμερα βρεθεί, οι έντεκα αναφέρονται στην ίδρυση Σχολείων και στο διορισμό από τον ίδιο σχολικών εφόρων για την διακυβέρνηση και καλή λειτουργία των Σχολείων. Έχουν δε δημοσιευθεί μεταξύ των ετών 1867 – 1940. Οι Επιστολές...

Οι διδαχές του Αγίου Κοσμά – Διδαχή 8η

Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο γλυκύτατος αυθέντης και δεσπότης, ο ποιητής των αγγέλων και πάσης νοητής και αισθητής κτίσεως, βλέποντας το γένος των ανθρώπων, οπού δεν τον εγνώριζαν να τον πιστεύσουν, οπού αυτός είναι και εις τον ουρανόν και εις την γην και εις όλα τα ποιήματα αυθέντης...

Οι διδαχές του Αγίου Κοσμά – Διδαχή 7η

       «Ερευνάτε τας Γραφάς οτι εν αυταίς ευρήσετε ζωήν αιώνιον». Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και Θεός, αδελ­φοί μου, ο γλυκύτατος αυθέντης και δεσπότης, ο ποιητής των αγγέλων και πάσης νοητής και αισθητής κτίσεως, παρακινούμενος ο Κύριός μας από την ευσπλαγχνίαν του από την πολλήν αγαθότητά του,...

Οι διδαχές του Αγίου Κοσμά – Διδαχή 6η

“Ιδού εξήλθεν ο σπείρων του σπείραι τον σπόρον αυτού. Και εν τω σπείρειν αυτόν ό μεν έπεσεν παρά την οδόν και κατεπατήθη και τα πετεινά του ουρανού κατέφαγαν αυτόν και έτερον έπεσεν επί την πέτραν και φυέν ανατείλαντος του ηλίου εξηράνθη δια το μη έχειν ικμάδα και έτερον έπεσεν...